Schone verbranding


Alle houtgestookte haarden van SAEY scoren zeer goed op het vlak van rendement, waardoor ze een ecologische verbranding garanderen. De betere en completere verbranding zorgt immers voor een uitstoot van meer zuivere rookgassen. Deze rookgassen bevatten zo veel mogelijk CO2 en zo weinig mogelijk CO, stikstofoxiden en stofdeeltjes.

Via de luchttoevoer kan snel en precies lucht toegevoerd worden. Hierdoor is een zeer precieze afregeling van uw vuur mogelijk: als u de luchttoevoer vermindert, remt u ook het vuur af en omgekeerd. Dankzij deze luchttoevoer is een schone verbranding mogelijk. Immers, door het toevoegen van verse zuurstof aan de extreem hete rookgassen ontstaat een naverbranding die het rendement verhoogt en de uitstoot van rookgassen vermindert.